Truyện cười: Không thể đối phó

Nàng: Sau này tớ trở thành ca sĩ cậu làm cận vệ cho tớ nhé!

Chàng: Không đâu!

Nàng: Sao thế???

Chàng: Một, hai người tớ có thể đối phó, chứ tất cả khán giả đều nổi giận thì tớ không thể đối phó được đâu.

Nàng:!!!

 

Xem thêm: