Hang Sơn Đoòng nằm trong vùng của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, của du lịch Quảng Bình – nó là một hang động mới và được Hiệp hội…
Continue Reading